Ptaki Wielkopolski

 

 

Ptaki Wielkopolski 1/2012
 • Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew
 • Awifauna stawów rybnych Gosławice w Koninie w latach 1988–2011. Sławomir Mielczarek, Jerzy Grzybek
 • Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki
 • Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek
 • Występowanie łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii i łabędzia krzykliwego C. cygnus w Wielkopolsce wiosną 2010 roku. Przemysław Wylegała
 • Bocian biały Ciconia ciconia na ziemi jarocińskiej w latach 2001–2006. Jacek Pietrowiak
 • Populacja bociana białego Ciconia ciconia w powiatach kościańskim i gostyńskim w latach 2005–2011. Marcin Tobółka
 • Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski
 • Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda
 • Spadek liczebności rycyka Limosa limosa w Wielkopolsce w latach 1980–2011. Przemysław Wylegała, Aleksander Winiecki, Sławomir Mielczarek, Marcin Antczak, Przemysław Chylarecki
 • Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer
 • Naloty krzyżodzioba świerkowego Loxia curvirostra w okolicach Kalisza w latach 2002 i 2003. Tomasz Wilżak
 • Ptaki odłogowanych pól w Poznaniu Naramowicach. Przemysław Wylegała
 • Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 1. Podsumowanie roku 2009. Przemysław Żurawlew, Michał Radziszewski
 • Notatki - Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce. Tadeusz Mizera, Andrzej Konopka, Włodzimierz Rudawski
 • Notatki - Historia kolonii lęgowych czapli siwej Ardea cinerea i kormorana Phalacrocorax carbo w Czeszewie. Jacek Pietrowiak
 • Notatki - Zmiany liczebności ptaków szponiastych Falconiformes i kruka Corvus corax na Równinie Szamotulskiej w latach 1999–2010. Przemysław Wylegała
 • Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland
 • Notatki - Pierwsze stwierdzenie lęgu łęczaka Tringa glareola w Wielkopolsce. Janusz Ratajczak, Grzegorz Lorek, Janusz Stępniewski, Stanisław Kuźniak
 • Notatki - Kląskawka Saxicola rubicola w powiecie wieruszowskim. Sławomir Pawlak

Najczęściej pobierane artykuły

 

 1. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 5011 pobrań
 2. Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 3258 pobrań
 3. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2999 pobrań
 4. Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 2927 pobrań
 5. Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2863 pobrań
 6. Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2564 pobrań
 7. Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2460 pobrań
 8. Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2395 pobrań
 9. Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
  (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2319 pobrań
 10. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2137 pobrań