Ptaki Wielkopolski

 

 

Ptaki Wielkopolski 2/2013
 • Awifauna lęgowa pradolinowego odcinka doliny Noteci – stan aktualny oraz zmiany liczebności. Przemysław Wylegała
 • Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew
 • Gniazdowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Wielkopolsce. Tadeusz Mizera, Przemysław Wylegała, Dariusz Kujawa, Michał Radziszewski
 • Pojawy sępa płowego Gyps fulvus w Wielkopolsce w kontekście jego występowania w Polsce i krajach ościennych. Michał Radziszewski
 • Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew
 • Liczebność i rozmieszczenie dzięcioła średniego Dendrocopos medius w zachodniej części obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Warty. Łukasz Walczak, Ziemowit Kosiński
 • Gniazdowanie remiza Remiz pendulinus w Poznaniu w latach 2010–2012. Klaudia Wawrzyniak
 • Gniazdowanie wąsatki Panurus biarmicus na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego w latach 2004 i 2005. Janusz Stępniewski, Andrzej Łakomy
 • Populacja lęgowa gawrona Corvus frugilegus w północnej Wielkopolsce – stan aktualny i zmiany liczebności. Przemysław Wylegała, Dariusz Kujawa, Andrzej Batycki, Bartosz Krąkowski, Michał Białek
 • Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 2. Podsumowanie roku 2010. Przemysław Żurawlew, Michał Radziszewski
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 3. Podsumowanie roku 2011. Przemysław Żurawlew, Michał Radziszewski
 • Notatki - Wstępne wyniki obrożowania gęgaw Anser anser na Stawach Kiszkowskich. Bartosz Krąkowski, Adam Loręcki
 • Notatki - Mandarynka Aix galericulata nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce. Daniel Cierplikowski, Kinga Cierplikowska, Adam Stankowski
 • Notatki - Pierwsze lęgi szablodzioba Recurvirostra avosetta w Wielkopolsce. Bartosz Krąkowski, Karol Drab
 • Notatki - Drugie stwierdzenie lęgu szczudłaka Himantopus himantopus w Wielkopolsce. Maciej Szajda, Tomasz Książkiewicz
 • Notatki - Populacja dzierlatki Galerida cristata w Kaliszu. Tomasz Wilżak, Tomasz Pietrzak
 • Notatki - Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce. Jerzy Grzybek

Najczęściej pobierane artykuły

 

 1. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 5011 pobrań
 2. Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 3258 pobrań
 3. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2999 pobrań
 4. Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 2927 pobrań
 5. Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2864 pobrań
 6. Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2564 pobrań
 7. Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2461 pobrań
 8. Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2395 pobrań
 9. Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
  (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2319 pobrań
 10. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2137 pobrań