Ptaki Wielkopolski

 

 

Ptaki Wielkopolski 3/2014
 • Ptaki miasta Pleszewa. Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz
 • Awifauna Wielkiego Łęgu Obrzańskiego – stan obecny i zmiany liczebności. Przemysław Wylegała, Andrzej Batycki, Paweł Sieracki
 • Liczebności wybranych gatunków ptaków w dolinie Warty pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną w roku 2013. Przemysław Wylegała, Antoni Kasprzak, Andrzej Batycki
 • Awifauna lęgowa powierzchni „Modlica” w dolinie środkowej Warty. Przemysław Żurawlew, Aleksander Winiecki
 • Występowanie łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii w okolicach Konina w latach 2004–2012. Sławomir Mielczarek
 • Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w pradolinowej części doliny Noteci w roku 2013. Przemysław Wylegała, Marek Maluśkiewicz, Adam Kasprzak, Paweł Tomaszewski, Andrzej Batycki, Filip Solarek
 • Występowanie czapli białej Egretta alba, czapli siwej Ardea cinerea i bielika Haliaeetus albicilla w okresie jesiennym w Wielkopolsce. Przemysław Wylegała, †Marcin Antczak, Paweł Szymański, Mariusz Blank, Sebastian Kaczorowski, Bartosz Krąkowski, Paweł Sieracki, Daniel Cierplikowski, Szymon Kaczmarek, Wiesław Bagiński, Sławomir Mielczarek, Jacek Wyrwał
 • Oomorfologia wymarłej wielkopolskiej populacji dropia Otis tarda. Józef Hordowski
 • Zbiorowe noclegowiska żurawi Grus grus w okresie jesiennym w Wielkopolsce w latach 2009–2013. Przemysław Wylegała, Arkadiusz Kiszka, Andrzej Batycki, Daniel Cierplikowski, Michał Kaleta, Bartosz Krąkowski, Marek Maluśkiewicz, Adriana Bogdanowska, Antoni Kasprzak, Andrzej Konopka, Dariusz Kujawa, Wojciech Plata, Sławomir Mielczarek, Paweł Sieracki
 • Liczebność i pochodzenie obrączkowanych mew srebrzystych Larus argentatus, białogłowych L. cachinnans i romańskich L. michahellis w Poznaniu w latach 2008–2014. Sławomir Karpicki–Ignatowski
 • Liczebność i rozmieszczenie lęgowej populacji śmieszki Chroicocephalus ridibundus oraz zausznika Podiceps nigricollis w Wielkopolsce w roku 2013. Przemysław Wylegała, Michał Radziszewski, Tomasz Iciek, Sławomir Mielczarek, Bartosz Krąkowski, Maciej Szajda, Daniel Cierplikowski, Sebastian Kaczorowski, Arkadiusz Kiszka, Wojciech Plata, Szymon Kaczmarek, Błażej Nowak, Michał Przystański, Marek Ilków, Jacek Wyrwał, Wiesław Bagiński, Viktoria Takacs, Tadeusz Rosiński, Tomasz Pietrzak
 • Gniazdowanie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w Wielkopolsce – stan aktualny i zmiany. Sławomir Mielczarek
 • Stan populacji, zmiany liczebności i sukces lęgowy czajki Vanellus vanellus w Wielkopolsce. Przemysław Wylegała, Lechosław Kuczyński, Aleksander Winiecki, Sławomir Mielczarek
 • Gniazdowanie sóweczki Glaucidium passerinum na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą w roku 2013. Mateusz Gutowski, Damian Ostrowski
 • Migracja pokrzywnicy Prunella modularis na Wysoczyźnie Kaliskiej. Tomasz Wilżak
 • Notatki - Ptaki lęgowe rezerwatu „Las Minikowski” w latach 2012 i 2013. Andrzej Dylik
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 4. Podsumowanie roku 2012. Przemysław Żurawlew, Michał Radziszewski
 • Wspomnienia - Prof. dr hab. Jan Bednorz (1936–2013)
 • Wspomnienia - Dr Marcin Antczak (1977–2014)

Najczęściej pobierane artykuły

 

 1. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 5011 pobrań
 2. Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 3258 pobrań
 3. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2999 pobrań
 4. Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 2927 pobrań
 5. Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2864 pobrań
 6. Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2564 pobrań
 7. Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2461 pobrań
 8. Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2396 pobrań
 9. Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
  (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2319 pobrań
 10. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2138 pobrań