Ptaki Wielkopolski

 

 

Ptaki Wielkopolski 4/2015
 • Zmiany liczebności i rozmieszczenia wybranych gatunków ptaków w dolinie Prosny na przełomie wieków 20. i 21. Tomasz Wilżak, Sławomir Pawlak, Tomasz Pietrzak, Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz
 • Gęgawa Anser anser w Wielkopolsce – stan aktualny i zmiany liczebności. Przemysław Wylegała, Bartosz Krąkowski
 • Zmiany liczebności i rozmieszczenie kolonii czapli siwej Ardea cinerea w Wielkopolsce w latach 2010 i 2015. Andrzej Batycki, Przemysław Wylegała
 • Spadek liczebności kulika wielkiego Numenius arquata w Wielkopolsce w latach 1980–2015. Przemysław Wylegała, Marek Maluśkiewicz, Agnieszka Piróg
 • Liczebność i miejsca gniazdowania dudka Upupa epops w dolinie Noteci pomiędzy miejscowościami Ujście i Wieleń. Marek Maluśkiewicz, Mateusz Gutowski
 • Występowanie sóweczki Glaucidium passerinum na terenie Obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą w latach 2014 i 2015. Damian Ostrowski, Mateusz Gutowski, Sławomir Wojtczak, Małgorzata Plata, Wojciech Plata
 • Występowanie bernikli białolicej Branta leucopsis w Wielkopolsce w latach 1997–2015. Przemysław Wylegała, Bartosz Krąkowski
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 5. Podsumowanie roku 2013. Przemysław Żurawlew
 • Wspomnienia. Zdzisław Pałczyński (1927–2014). Krzysztof Pałczyński
 • Wspomnienia. Prof. dr hab. Zygmunt Pielowski (1930-2009). Robert Kamieniarz, Tadeusz Mizera, Marek Panek, Marek Pinkowski

Najczęściej pobierane artykuły

 

 1. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 5010 pobrań
 2. Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 3257 pobrań
 3. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2998 pobrań
 4. Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 2926 pobrań
 5. Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2863 pobrań
 6. Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2563 pobrań
 7. Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2460 pobrań
 8. Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2395 pobrań
 9. Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
  (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2318 pobrań
 10. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2137 pobrań