Ptaki Wielkopolski

 

 

Ptaki Wielkopolski 5/2017
 • Zmiany awifauny lęgowej jezior rgielskich w latach 1972–2017. Arkadiusz Kiszka
 • Stan lęgowej populacji oraz zmiany liczebności łyski Fulica atra i perkoza dwuczubego Podiceps cristatus w Wielkopolsce. Przemysław Wylegała, Andrzej Batycki, Lechosław Kuczyński
 • Gniazdowanie bociana białego Ciconia ciconia w powiecie nakielskim w latach 2014–2016. Andrzej Dylik
 • Gniazdowanie sroki Pica pica w dzielnicy Rataje w Poznaniu. Kamil Kaczmarek
 • Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w powiecie pleszewskim w latach 2004–2006 i 2014. Przemysław Żurawlew
 • Występowanie gęsi krótkodziobej Anser brachyrhynchus w Wielkopolsce w latach 1997–2017. Przemysław Wylegała, Bartosz Krąkowski, Błażej Nowak
 • Występowanie bielaczka Mergellus albellus w Wielkopolsce w latach 1997–2017. Bartosz Krąkowski, Sławomir Mielczarek, Dariusz Kujawa
 • Nowe dane o ekspansji dzięcioła zielonosiwego Picus canus w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew, Ziemowit Kosiński, Marcin Kempa
 • Występowanie dzierlatki Galerida cristata w południowo–wschodniej Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew, Piotr Tryjanowski
 • Występowanie pluszcza Cinclus cinclus w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew, Jacek Więckowski
 • Przypadek lęgu hybryda czarnowrona Corvus corone i wrony siwej C. cornix z wroną siwą C. cornix na Pojezierzu Leszczyńskim. Janusz Stępniewski
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 6. Podsumowanie roku 2014. Przemysław Żurawlew, Błażej Nowak
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 7. Podsumowanie roku 2015. Przemysław Żurawlew, Błażej Nowak
 • Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 8. Podsumowanie roku 2016. Przemysław Żurawlew, Błażej Nowak

Najczęściej pobierane artykuły

 

 1. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 5010 pobrań
 2. Występowanie płomykówki Tyto alba w Wielkopolsce. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 3257 pobrań
 3. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Tomasz Iciek, Magdalena Zagalska-Neubauer (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2998 pobrań
 4. Ptaki Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina rzeki Ciemnej”. Przemysław Żurawlew (Ptaki Wielkopolski 2/2013) - 2926 pobrań
 5. Awifauna wyrobisk i zwałowisk zewnętrznych wyeksploatowanej odkrywki „Pątnów” Kopalni Węgla Brunatnego w Konińskim Zagłębiu Węglowym w latach 2004–2009. Sławomir Mielczarek (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2863 pobrań
 6. Notatki - Pierwszy od dwudziestu lat nadrzewny lęg sokoła wędrownego Falco peregrinus w Polsce. Paweł Wieland (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2563 pobrań
 7. Ptaki Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jerzy Grzybek, Magdalena Zagalska-Neubauer, Rafał Wałecki (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2460 pobrań
 8. Liczebność i rozmieszczenie lęgowych ptaków siewkowych Charadriiformes w dolinach Średzkiej Strugi i Moskawy. Maciej Szajda (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2395 pobrań
 9. Notatki (wszystkie artykuły w jednym pliku)
  (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2319 pobrań
 10. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Marek Maluśkiewicz, Paweł Tomaszewski (Ptaki Wielkopolski 1/2012) - 2137 pobrań